SÄTERS KYRKA

Säters kyrka byggdes 1779 av material från en äldre på samma plats.

Byggnadsstilen är monumental nyklassicism med rena linjer. Kyrkorummet har ljus rymd och höga fönsterlufter. Bakom det stora altaret står fyra höga kolonner krönta aven överbyggnad, ritade av arkitekt O Tempelman. Pelarna under läktaren och altarkolonnerna ger in­ trycket av ett grekiskt torg. Det textila måleriet i altarportalen är skapat av konstnär Dagmar Loden vid restaureringen 1956. Mönstret i gula nyanser associeras till lyftade vingar - änglar som lovsjunger inför Guds tron. De belysta textilierna harmonierar väl med rummets ljusa och dalablå färger och ger rummet en varm ton.

Ljusbärare finns i bänkarna i form av smidda järnkors. Delar av gam­la epitafier pryder kyrkan. Här finns också en minnestavla över sångar­släkten Björling samt inmurad i väggen gravstenen efter församlingens förste kyrkoherde, M.A. Coriander, död 1663.

Två Kristus­bilder har sannolikt hängt i det medeltida Dalsby kapell, som låg två km norrut. Vid hembygdsmuseet.

 Åsgårdarna har inretts ett kapell med gamla kyrkinventarier från Dalsbyn och Säter.

Källa: Våra kyrkor  

Orgeln

Byggd 1972 av Hammarberg.

 DISPOSITION

HV (omfång C-g3):

BV:

Cresc V:

Pedal (C-fl):

Gedacktpommer 16’

Spetsgedackt 8’

Gedackt 8’

Principal 16’

Principal 8’

Koppelflöjt 4’

Fugara 8’

Subbas 16’

Rörflöjt 8’

Principal 2’

Voix celeste (dubbel fr c),

Oktava 8’

Oktava 4’

Waldflöjt 2’

Principal 4’

Gedackt 8’(transm C-f0 fr Subbas)

Spetsflöjt 4’

Nasat l 1/3’

Traversflöjt 4’

Oktava 4’

Kvinta 2 2/3’

Cymbel 2 ch

Piccolo 2’

Nachthorn 2’

Oktava 2’

Vox humana 8’

Sesquialtera 2 ch

Rausch­kvint 3 ch

Cornett 3 ch (2 2/3, 2, l 3/5),

Tremolo

Mixtur 5 ch

Basun 16’

Mixtur 5-6 ch (l 1/3

 

Fagott 16’

Trumpet 8’

Trumpet 8’

 

Oboe 8’

 

Sedvanliga koppel. Tre fria komb.  

 

  

Till hemsidan