Orgeln i Vårfrukyrkan, Skänninge

                                                                                                                         

                                                                                  Vårfrukyrkan Skänninge                                            Organist Ulf Norberg vid återinvigningen av orgeln 25/2-07

 

 

PROGRAMMET VID INVIGNINGEN

 

 

 
Vårfrukyrkan
Troligen fick kyrkan sin första orgel redan under medeltiden. 

1630-efter 1649: 	Organist, borgmästare & orgelbyggare Per Jönsson (†1658), Skänninge, bygger, med hjälp av sin son Daniel Persson, 
		ett 9-stämmigt orgelverk på västläktaren. Pipverket var delvis förfärdigat av lera (enligt en uppgift från 1700-talet var Per även kakelugnsmakare).
1770: 		Orgelverket flyttas till Fivelstads kyrka.
1769-1772: 	Lars Wahlberg & Anders Wolander, Vimmerby, bygger en 21-stämmig, 1-manualig orgel med pedal utan pedalkoppel. Orgeln avsynas av 
		domkyrkoorganist Johan Miklin (domkyrkoorganist 1754-1787), Linköping.
1798: 		Reparation av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping.
1876: 		Ombyggnad av Sven & Erik Nordström, Flisby.
1938-1939: 	Firma Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark, bygger en tremanualig orgel med 34 stämmor, mekanisk traktur och pneumatisk registratur 
		bakom wahlbergsfasaden. De yttre pedalfälten i fasaden tas bort och dess fasadpipor placeras inne i orgelhuset (för att ge mer plats åt körsångare). 
		I läktarbarriären byggs ett ryggpositiv. Snickerierna på fasaden utförs av snickaren A. Liljegren och målningen av Natanael Falkner.
2006: 		Grundlig genomgång och renovering av förslitna delar utav Robert Gustavssons orgelbyggeri, Härnösand efter program utarbetat av R. Axel Unnerbäck. 
		Fasaden har återfått den pärlgrå nyans, typisk för 1700-talet, man fått fram genom att skrapa bort alla senare färglager och som troligen är den ursprungliga färgen.

ORGELNS DISPOSITION

Huvudverk (II) C-g³

Ryggpositiv (I) C-g³   Bröstverk (III) C-g³ Pedal C-f¹  Koppel
Gedaktpommer 16’ Principal 8’ Gedakt 8’ (1772) Subbas 16’ Hv/P
Principal 8’ (1772) Rörflöjt 8’ Spetsgamba 8’ Principal 8’ (1772) Rp/P
Spetsflöjt 8’ Oktava 4’ Principal 4’ Gedakt 8’ Rp/Hv
Oktava 4’ (1772) Gedaktflöjt 4’ (1772) Kvintadena 4 Oktava 4’ (1772) Bv/Hv
Rörflöjt 4’ Gemshorn 2’ Hålflöjt 2’ Oktava 2' (1772)  
Kvinta 2 2/3’ Sesquialtera II chor. 2 2/3’ + 1 3/5’ Nasat 1 1/3’ Mixtur VI choir. 2 fria komb.
Oktava 2’   Scharf IV chor.    Cymbel II chor. Basun 16’ (1772) Tutti
Mixtur V-VII chor.       Dulcian 16’  Regal 8’ Trumpet 8' (1772)  
Trumpet 8' (1860) Krumhorn 8’    Tremulant   Mixturst. till/från
  Tremulant Crescendosvällare   Tungst. till/från
 
 		      		                                        Åter hemsidan